SZKOŁA KSIĄŻNICE

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Projekt "OKNO NA ŚWIAT"

Email Drukuj PDF

W roku szkolnym 2008/2009 realizowany był projekt: "OKNO NA ŚWIAT - program rozwoju Szkoły Podstawowej w Książnicach" w ramach Działania 9.1, Poddziałania 9.1.2, Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach tego projektu 48 uczniów z naszej szkoły uczestniczyło w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych ukierunkowanych na:

  • uzupełnienie i poszerzenie wiedzy,
  • rozwój kompetencji kluczowych,
  • rozwój zainteresowań i uzdolnień,
  • wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej,
  • integrację zespołu i zacieśnienie więzi koleżeńskich.

Więcej informacji na temat projektu "OKNO NA ŚWIAT" można uzyskać na stronie internetowej: www.powiat.mielec.pl/spksiaznice/ONS.

Poprawiony: wtorek, 04 stycznia 2011 18:19