SZKOŁA KSIĄŻNICE

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

Email Drukuj PDF
 • 3 września 2018r. - rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych
 • 2 listopada 2018r. – dzień wolny od zajęć dydaktycznych
 • 23 – 31 grudnia 2018r. - zimowa przerwa świąteczna
 • 29 stycznia 2019r. - klasyfikacja śródroczna
 • 31 stycznia 2019r. - zakończenie I semestru
 • 11-24 lutego 2019r. - ferie zimowe
 • 15-17 kwietnia 2019r.- egzamin ósmoklasisty (dni wolne od zajęć dydaktycznych)
 • 18 - 23 kwietnia 2019r. - wiosenna przerwa świąteczna
 • 2 maja 2019r. - dzień wolny od zajęć dydaktycznych
 • 14 czerwca 2019r. - klasyfikacja końcoworoczna
 • 21 czerwca 2019r. - zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych
 • 22 czerwca - 31 sierpnia 2019r. - ferie letnie

W dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych ustalonych zgodnie z §5 ust.1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego na terenie szkoły nie będą realizowane zajęcia dydaktyczne. Szkoła zapewnia natomiast w tych dniach zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.

 

Uroczystości i imprezy szkolne:

 • 4.09.2018 - Rozpoczęcie roku szkolnego
 • 4.10.2018 - Pasowanie na ucznia
 • 12.10.2018 - Dzień Nauczyciela
 • 25.10.2018 - Pasowanie na przedszkolaka
 • 9.11.2018 - Święto Niepodległości, Godzina dla hymnu
 • 29.11.2018 – Andrzejki
 • 6.12.2018 – Mikołajki
 • 22.12.2018 – Klasowe spotkania wigilijne
 • 22.01.2019 – Noworoczne kolędowanie
 • 31.01.2019 – Zabawa karnawałowa
 • 21.03.2019 - Dzień Samorządności
 • 26.04.2019 - Dzień Ziemi
 • 30.04.2019 - Święto Konstytucji 3 Maja
 • 24.05.2019 - Dzień Matki
 • 3.06.2019 - Dzień Dziecka, Międzyszkolny Dzień Sportu
 • czerwiec 2019 – Festyn Rodzinny
 • 21.06.2019 - Zakończenie roku szkolnego

 

Terminy spotkań z rodzicami:

 • 20.09.2018
 • 28.11.2018
 • 30.01.2019
 • 3.04.2019
 • maj 2019

 

Poprawiony: wtorek, 02 października 2018 06:31