SZKOŁA KSIĄŻNICE

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Nasza oferta edukacyjna

Email Drukuj PDF

W Szkole Podstawowej w Książnicach zapewnia się uczniom wysoki poziom nauczania, co potwierdzają bardzo wysokie wyniki osiągane od lat na sprawdzianie kompetencji szóstoklasistów (w roku szkolnym 2014/2015 uczniowie uzyskali z cz.1 najwyższy wynik wśród szkół podstawowych powiatu mieleckiego).

Uczniowie szkoły odnoszą znaczące sukcesy w różnorodnych przedmiotowych konkursach ogólnopolskich, wojewódzkich, rejonowych (np. w ostatnich 2 latach:  laureat wojewódzkiego konkursu z matematyki organizowanego przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty, II miejsce w XII Rzeszowskim Konkursie Matematycznym „Młody Matematyk”, finalista Międzynarodowego Konkursu Programistycznego BALTIE 2014, wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie „Kangur Matematyczny”, dwa pierwsze miejsca w Gminnym Konkursie Ortograficznym o tytuł „Mistrza ortografii”). Zdobyli także bardzo wiele nagród i wyróżnień w konkursach artystycznych (recytatorskich, teatralnych, plastycznych, muzycznych) i sportowych.

W szkole dba się o bezpieczeństwo i wszechstronny rozwój ucznia. Szkoła posiada:  tytuł "Aktywna szkoła - aktywny uczeń" (2015r.), tytuł "Szkoła przyjazna utalentowanym uczniom" (2014), certyfikat "WF z Klasą" (2014), tytuł „Bezpieczna szkoła” (2013r.), certyfikat „Szkoła propagująca zasady Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem” (2013), certyfikat „Szkoła bez przemocy” (2012r.), certyfikat Polskiego Towarzystwa Dysleksji „Program Edukacyjno-Terapeutyczny Ortograffiti” (2012), certyfikat „Szkoła z klasą” (2003r.). W tym roku szkolnym szkoła uczestniczy w ogólnopolskim konkursie "Baw się i ucz! Świetlica szkolna przyjazna uczniowi".


Szkoła posiada bardzo dobrze wyposażone pracownie (nowoczesne pomoce dydaktyczne, sprzęt specjalistyczny, sala gimnastyki korekcyjnej, pracownie komputerowe z szerokopasmowym dostępem do Internetu, tablice multimedialne, projektory, wizualizery, itp.). Wiele z nich doposażano w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Przy szkole znajduje się boisko sportowe ze sztuczną nawierzchnią i bezpieczny plac zabaw. Szkoła jest ogrodzona i monitorowana.

W szkole corocznie odbywają się liczne imprezy i uroczystości o charakterze środowiskowym, które cieszą się dużym uznaniem społeczności szkolnej i lokalnej (pasowanie na ucznia, pasowanie na przedszkolaka, mikołajki, spotkania z ciekawymi ludźmi, Dzień Babci i Dziadka, zabawa karnawałowa, jasełka bożonarodzeniowe, Dzień Matki, Dzień Dziecka, festyn rodzinny, pożegnanie uczniów klasy VI). Uczniowie wielokrotnie byli zapraszani przez działające na terenie powiatu organizacje społeczne i instytucje, gdzie prezentowali przygotowane przedstawienia teatralne i programy artystyczne.

Dla uczniów prowadzone są licznie zajęcia dodatkowe (zajęcia rozwijające umiejętności uczniów klas I-III, rozwijające umiejętności matematyczne i polonistyczne w klasach IV-VI, logopedia, zajęcia socjoterapeutyczne, terapia psychologiczna, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia dydaktyczno-wyrónawcze). W ramach zajęć świetlicowych dzieci uczestniczą w zajęciach teatralnych, kulinarnych, plastycznych i komputerowych, biorą udział w ciekawych wycieczkach krajoznawczych.

W szkole od 1 września 2014 roku działa świetlica szkolna. Dzieci mogą korzystać z opieki przed obowiązkowymi zajęciami od godziny 7:00 i po obowiązkowych zajęciach do godziny 16:00. Posiadamy własną stołówkę. W szkole przygotowuje się posiłki dla dzieci w przedszkolu oraz obiady dla uczniów. Koszt wyżywienia dziecka w przedszkolu lub obiadu dla ucznia wynosi 3,50 zł za 1 dzień. Istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie dożywiania z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Dzieci z klas I-III otrzymują bezpłatnie porcje owoców i warzyw w ramach programu „Owoce i warzywa w szkole”. Wszystkie dzieci uczęszczające do szkoły otrzymują bezpłatnie mleko w ramach programu „Mleko w szkole”. Uczniowie mają możliwość bezpłatnego dojazdu do szkoły w związku z dowozem uczniów do gimnazjum. Uczniowie, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej mogą ubiegać się o stypendium szkolne.

Szkoła współpracuje z instytucjami działającymi na terenie gminy:

 • Radami Sołeckimi (Dzień Seniora, uroczystości rocznicowe),
 • Ochotniczą Strażą Pożarną w Książnicach i Goleszowie oraz Powiatową Państwową Strażą Pożarną w Mielcu (festyny, spotkania, pokazy strażackie),
 • Komendą Powiatowej Policji w Mielcu (szkolenia na temat zagrożeń dzieci i młodzieży oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym),
 • Parafią pw. św. Jana Chrzciciela w Książnicach (festyn rodzinny, międzyparafialne rozgrywki sportowe, akcje charytatywne),
 • Zakładami Opieki Zdrowotnej (spotkania z lekarzem, dentystą, pielęgniarką),
 • Samorządowym Ośrodkiem Kultury i Sportu Gminy Mielec (udział uczniów w konkursach, uroczystościach gminnych, warsztatach, rozgrywkach sportowych),
 • Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Mielcu (szkolenia dla rodziców i nauczycieli, badania uczniów),
 • Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Mielcu (udział w programach edukacyjno-zdrowotnych),
 • Miejską Biblioteką Publiczną w Mielcu (konkursy plastyczne i czytelnicze),
 • Bankiem PKO w Mielcu (Szkolna Kasa Oszczędności, konkursy, spotkania z pracownikiem banku),
 • Nadleśnictwem Tuszyma (edukacja leśna, wycieczki),
 • Kołem Łowieckim (prelekcje o przyrodzie).

Społeczność szkolna od lat zbiera nakrętki dla Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia. Z okazji Św.  Mikołaja przygotowuje paczki dla podopiecznych Fundacji Podkarpackiego Hospicjum dla Dzieci. Współpracuje z fundacjami (Fundacja Śnieżki „Twoja Szansa”, Fundacja Dzieciom „Zdążyć z pomocą”, Fundacja na Rzecz osób Niewidomych i Niepełnosprawnych „Pomóż i Ty”), organizuje imprezy  charytatywne i przekazuje zebrane środki finansowe dla podopiecznych tych fundacji. Włącza się w akcje organizowane przez parafię (zbiórka makulatury na studnię w Sudanie, wykonanie i sprzedaż kartek świątecznych na rzecz rodzin w trudnej sytuacji materialnej,  niesienie pomocy ludziom z krajów misyjnych).

Poprawiony: niedziela, 07 lutego 2016 21:37