SZKOŁA KSIĄŻNICE

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Historia szkoły

Email Drukuj PDF
Spis treści
Historia szkoły
II wojna światowa
Okres powojenny
Nowa szkoła
Zmiany w szkole
Wszystkie strony

XII-XIX wiek

Historia szkoły w Książnicach jest ściśle związana z dziejami miejscowości. Nazwa Książnice wskazuje na przynależność do uposażenia księżnych polskich, zapewne jeszcze w okresie rozbicia dzielnicowego. Pierwsza wzmianka źródłowa pochodzi z roku 1326. W źródłach historycznych Książnice w tym roku występują już jako siedziba parafii. Wielkość okręgu parafialnego oraz kościół pod wezwaniem Jana Chrzciciela sugerują, że historia parafii w Książnicach jest znacznie starsza. Historycy sądzą, że powstała ona w drugiej połowie XII lub pierwszej połowie XIII wieku. Pierwsze szkoły w parafiach wiejskich w regionie mieleckim powstawały w XIV wieku, stąd wniosek, że Książnice jako siedziba jednej z najstarszych parafii w regionie musiały posiadać szkołę. Jedna z pierwszych wzmianek na ten temat pochodzi z roku 1513, gdzie stwierdza się istnienie szkoły z nauczycielem prowadzącym, określanym jako minister ecclesiae. Szkoła w Książnicach istniała prawdopodobnie do utraty niepodległości przez Polskę w roku 1795. Źródła historyczne potwierdzają, że w roku 1853, w czasie zaborów, nauczycielem w tutejszej szkole był Jan Roman. Uczęszczało do niej wtedy 93 uczniów.

Okres I wojny światowej

Przed wybuchem I wojny światowej w Książnicach istniała szkoła 1-klasowa, w której nauczycielem był Jan Skowron. Po wybuchu wojny przez wieś kilkakrotnie przechodziły wojska rosyjskie i austriackie, które stacjonowały w tutejszej szkole. Wewnętrzne urządzenia szkolne doszczętnie zniszczono. Przybory do nauczania, biblioteka założona przez Krakowskie Towarzystwo Oświaty Ludowej licząca 168 książek uległa zupełnemu zniszczeniu. Izbę szkolną zamieniono na warsztat stolarski. Z braku drzewa palono w piecu szkolnymi ławkami. Po ofensywie austriackiej i niemieckiej w maju 1915 roku, wojska rosyjskie zostały wyparte z Galicji. Do Książnic i okolic zaczęło powracać normalne życie. Naukę w szkole rozpoczęto uroczystym nabożeństwem 4 sierpnia 1915 roku. W tym czasie stary budynek szkolny wymagał remontu oraz uszczelnienia pokrycia dachowego, toteż z zebranych dobrowolnych składek mieszkańców gmin Książnice i Goleszów w 1923 roku pokryto dach. Szkoła w Książnicach do 1924 r. była szkołą jednoklasową. Decyzją kuratorium z dnia 12 grudnia zreorganizowano ją z jednoklasowej na dwuklasową publiczną szkołę powszechną, a rozporządzeniem z dnia 31 grudnia 1926 roku wyznaczono dla niej stopień organizacyjny jako trzyklasową.

Rozpoczęcie budowy szkoły

W 1938 roku w Książnicach przystąpiono do budowy siedmioklasowej szkoły. 20 października odbyło się poświęcenie kamienia węgielnego pod przyszły murowany budynek szkoły. Inicjatorem tej budowy był ksiądz Stanisław Grzyb, którego staraniem wykonano betonowe fundamenty. Szkoła w Książnicach od momentu odzyskania niepodległości przez Polskę miała bardzo trudne warunki lokalowe. Kiedy zimą przychodziły ostre mrozy, dzieci marzły, dlatego w czasie lekcji niejednokrotnie zdarzało się, że aby się rozgrzać biegały dookoła ławek.

Ks. S.Grzyb stojący na fundamentach szkoły (zdjęcie powojenne) Poprawiony: niedziela, 25 września 2016 21:21